Contact Us

สำหรับใครที่สนใจซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์ของเรา ที่มีการจำหน่ายเตาปิ้งย่างไฟฟ้าอเนกประสงค์ราคาถูกในรูปแบบออนไลน์ ที่มีมาตรฐาน เป็นของเเท้ 100% ก็สามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อได้ในช่องทางต่อไปนี้

โทรตศัพท์ : 02-5841200 , 02-5841201

Email : barbecueelectrique@gmail.com

Website : http://www.barbecueelectrique.org

ที่อยู่ : 74/1 ซอย สังฆสันติสุข 4 แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530